GEBORGD

8-WEKEN INTENSIVE VOOR (TEAM)LEIDERS

  • Zorg dat (nieuwe) werkwijzen en gedrag landen op de vloer
  • Veranker de nieuwe manier van werken en de afspraken
  • Zie en merk dat de jouw team(leden) zich blijvend anders gaat gedragen 
  • Vergroot de mogelijkheden om successen te vieren

HERKEN JE DIT

Veel teamleiders werken hard en zijn aan het duwen en trekken. Ze willen graag resultaten maar het kost veel moeite ze te realiseren. Als ze eindelijk ontstaan dan is het nog maar de vraag of ze niet terugvallen, want borging is een lastig ding. Ondertussen zijn er weer nieuwe verwachtingen vanuit het management, dus heb je ook niet alle tijd om overal bij stil te staan. Dat vraagt een strategie om te borgen.

Het programma GEBORGD is erop gericht je hierbij te helpen. Het helpt je grip te krijgen op werkwijzen en resultaat, zodat jij met weinig moeite veel meer tijd heb voor nieuwe uitdagingen. Hiermee schep je de mogelijkheid om jouw team op de kaart te zetten bij het management en de collega's. 

 

WAT LEER JE IN DIT PROGRAMMA?

 

In het progamma GEBORGD krijgt je het complete systeem om nieuwe werkwijzen te borgen. Zodat resultaten niet terugvallen en mensen in het oude gedrag schieten. Je leert alles wat je nodig hebt om met jouw team waarmee jullie op de beste manier de resultaten borgen zonder tijdrovende controles en steekproeven. En waardoor je de resultaten, die je haalt elk jaar kunt incasseren.

Het programma bestaat uit 5 onderdelen. 

Alle lessen omvatten video's, audio's, transcripties en handige werkboeken met templates, voorbeelden, checklisten en scripts.

 
LES 1 - HET ABC VOOR BORGING 

In deze les leer je het ABC wat je voor elke nieuwe werkwijze of afspraak kunt inzetten, om te zorgen dat je invloed houdt op de resultaten en afspraken

LES 2 - DE IDEALE OMGEVING VOOR BORGING 

In deze les leer je hoe je een omgeving voor je team kunt creëren met duidelijkheid, betrokkenheid en balans, zodat jouw team open staat voor verandering

LES 3 - EFFECTIEVE TRIGGERS VOOR BORGING 

In deze les leer je welke mechanismen jou gaan helpen om resultaten en effecten vanzelf te herhalen

LES 4 - DE MEEST KRACHTIGE VERSTERKERS 

In deze les leer je hele krachtige technieken om gedrag te versterken (of ongewenst gedrag af te zwakken). Ze kosten niet veel tijd maar zijn uiterst effectief

LES 5 - DE KUNST VAN EEN GOEDE ROUTINE
In deze laatste les leer je de routine opbouwen om te zorgen dat je steeds in gesprek blijft over de werkwijzen en afspraken 

.

ER IS NOG MEER

 

Naast de online module met de 5 lessen krijg je 1 dagdeel om met ons jouw unieke borgingsplan te maken voor de komende 8 weken.

Ook krijg je over een periode van 2 maanden 3 coachingsgesprekken om te kijken waar je staat en wat er nog nodig is om jouw plan tot een succes te brengen.

.

HEB JE BELANGSTELLING VOOR DIT PROGRAMMA?

Je kunt je opgeven voor een gesprek met ons. In dit gesprek, dat geheel vrijblijvend is, nemen we jouw strategie om te borgen door en laten we zien wat jij nodig hebt voor succes.

 

 

geef je op voor een gesprek