Wanneer komen mensen in beweging?

Wil je waarde toevoegen aan jouw organisatie ? En ben je al aan de slag gegaan met nieuwe functies, tools en systemen ? En hoe is het nu met de betrokkenheid ? Ben je opnieuw aan het ontwikkelen en trainen om beweging te laten ontstaan ?

Het valt mij op dat doelen vaak als "meer X" en "beter Y" en daarmee abstract zijn geformuleerd. Bijvoorbeeld: vanwege nieuwe klanten eisen gaan we 30% efficiënter werken. Met de nodige argumentatie ontstaat er een schrikbeeld om tot beweging over te gaan. En wat gebeurt er met mensen als zij met abstracte woorden en vanuit schrik worden aangesproken?Hoeveel medewerkers snappen wat er anders gaat worden ?  Menigmaal ben ik zelf onderdeel geweest van een volstrekt abstracte aanpak. Zo kwamen er nieuwe kernwaarden vanuit de directie en moesten we deze zelf maar invullen; verder leek er niets veranderd…. Of bij een radicale kostenverlaging - omdat we de "targets" niet zouden halen -  haalde de directie alle printers van alle afdelingen weg en stonden wij in afwachting van verdere maatregelen…. Is dit gewenste beweging? Nee.

Tip 1: formuleer het doel positief. De essentie van veranderen is een positieve intentie. Een kostenverlaging of structuurverandering is geen doel op zich: het leveren van meer betekenis voor je klanten wel. Dat is een doel vanuit eigen kracht.

Tip 2: maak gedrag concreet  Beschrijf wat mensen doen specifiek: ‘wat zie, hoor je om je heen als mensen doen wat de bedoeling is?',  ‘wat doen ze dan (anders)’ en ‘wat kunnen ze dan (anders) ?’. Deze vragen helpen jou om betekenis te geven.

Tip 3: beken kleur. Kies je identiteit en kies dus ook voor je klanten. Welke organisatie KIEST zijn klanten en zegt ‘nee’ tegen andere klanten? Ik hoorde van een callcenter bedrijf, dat alle mogelijke accounts (succesvol) implementeert.  Het bedrijf neemt geen stelling: een grote verzekeringsmaatschappij tot bij wijze van spreke een boerenbedrijf kunnen klant zijn. Wat betekent dit voor de ambitie van het bedrijf? Waar gaat het om? Volume draaien? En wat betekent dit voor de betrokkenheid van medewerkers?

Medewerkers komen in beweging met positieve doelen, helderheid over gedrag en over keuzes. in onze programma's leer je hoe je gedrag kunt beinvloeden. 

VRAAG EEN GESPREK AAN

 

ONTDEK DE AANPAK ZELFORGANISATIE

Lees hoe team productie en technische dienst met zelforganisatie beter samenwerken en storingen sneller oplossen

je ontvangt ook mijn maandelijkse artikelen over zelforganisatie