De juiste veranderstrategie – boven of onder water?

veranderstrategie - ijsbergmodel McclellandHet nieuwe jaar is begonnen en plannen liggen te glimmen op tafel. Plannen met allerlei voorstellen op het vlak van tools, systemen, vaardigheden en processen. Want er staat een hoop te gebeuren in 2020! De ambitie is hoog en de druk eveneens. Dus het is zaak dat deze plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd en gerealiseerd gaan worden. Wat is daarvoor de juiste aanpak? De juiste veranderstrategie gaat over de keuze: boven of onder water. Ofwel veranderen van doen, denken en willen in het ijsbergmodel van MccLelland.

Plannen dienen een doel. Op uitvoerend nivo zoals kosten, kwaliteit of service verbetering of op tactisch/strategisch zoals een verandering van betekenis en waarde voor klanten. Belangrijk is om je af te vragen hóe gaat deze verbetering tot stand komen. Dat kan op drie manieren:

1. Beter – boven water. Hier gaat het over de vraag: doen we het werk wel goed? In dit geval gaat het erom bestaande problemen op te lossen vanuit de bestaand gedrag. Bijvoorbeeld meer plannen van werkzaamheden om zo beter binnen budget te blijven De strategie die past bij ‘beter doen’ is eentje met focus op aanwakkeren van bestaand gedrag.

2. Slimmer – iets onder water. In dit geval gaat het over de vraag: doen de wel de juiste dingen? Het gaat erom ander gedrag. Nu gaat er een beerput open, want iedereen denkt ineens het zijne over hoe dat zou moeten en wat dat nieuwe gedrag zou moeten zijn. Na het nodige geharrewar ontstaat uiteindelijk een nieuw gedrag. Deze projecten vragen om leiderschap - de leidginggevenden helpen hun teams in het aanpassingsproces. 

3. Vernieuwend – ver onder water. Bij deze manier gaat het om de vraag: wie willen  wij zijn, waar willen wij voor staan? Doelen worden pas gehaald als mensen anders gaan gedragen en zich ook anders zien. De strategie is gericht op ontwikkelen van een nieuwe identiteit en het bijbehorende aanpassingsproces. Emoties (h)erkennen en frequente interactie tussen leidinggevende en medewerker vormen de sleutel tot succes.

Het merendeel van plannen draait om gedrag. Bijvoorbeeld de invoering van projectmanagement. Het lijkt een tool om slimmer te werken, echter het echte effect zit ‘m in ander gedrag van opdrachtgever en projectleider. Als strategie in zo’n geval gericht is op leren van vaardigheden (hoe gesprekken aan te gaan met medewerkers, hoe project teams te leiden), ben dan niet verbaasd dat het echte effect uitblijft. 

Om jouw plannen tot succes te maken, ontdek hoe je het gewenste gedrag kunt vaststellen en beinvloeden. Het programma prestatiesprong is eem mooie eerste stap. 

 

ONTDEK DE AANPAK ZELFORGANISATIE

Lees hoe team productie en technische dienst met zelforganisatie beter samenwerken en storingen sneller oplossen

je ontvangt ook mijn maandelijkse artikelen over zelforganisatie