SUCCES MET DE KOERS

HALF JAARPROGRAMMA

 

 • Borg de (nieuwe) koers in (nieuwe) gewoonten op de werkvloer
 • Zie en merk dat de energie naar goede dingen en samenwerking uitgaat
 • Heb invloed en laat ideeën stromen en brainstorms ontstaan in de teams
 • Vergroot minimaal 10% verbetering op klant, kosten of kwaliteit (ter waarde van 15.000 - 150.000 euro)
 • Laat meer werkplezier ontstaan

 

BEN JE TOE OM JE ORGANISATIE OP DE KAART TE ZETTEN?

Voor veel directeuren betekent leiderschap balanceren tussen geduld hebben en (s)leuren met ideeën. Ze hebben een helder beeld van de toekomst en werken hard om de tent vooruit te krijgen. Toch is het niet eenvoudig om eigenaaschap op de vloer te realiseren. Teamleiders en wervloer komen nog niet uit zichzelf met oplossingen, blussen veel brandjes en zijn nog niet bezig met de nieuwe manier van werken.

Dit leidt tot onrust en onduidelijkheden. Ook worden de eisen aan de organisatie steeds hoger, en is het steeds belangrijker dat teams eigenaarschap tonen.

Het SUCCES MET DE KOERS programma is erop gericht je hierbij te helpen. Wij helpen jou met jouw management team om eigenaarschap en nieuwe gewoonten te laten ontstaan op de vloer. Zodat jij veel meer tijd krijgt voor externe ontwikkelingen en relaties. Hiermee schep je de mogelijkheid om de organisatie nog beter op de kaart te zetten.

 

WAT LEER JE IN 6 MAANDEN?

 • Hoe je de koers glashelder deelt, zodanig dat er bij medewerkers de eerste stroom aan ideeën ontstaan
 • Hoe je het noodzakelijke eigenaarschap vertaalt naar gedrag en dit kunt meten
 • Hoe je het gedrag van elke medewerker kunt ontwikkelen met simpele gesprektechnieken
 • Hoe je gedrag kunt borgen in gewoonten, zodat je niet elke jaar opnieuw hoeft te beginnen
 • Hoe je zo 10% meer klant, kosten of kwaliteit realiseert, in euro's uitgedrukt varierend van 15.000 - 150.000 euro
 • Hoe je dit allemaal kunt doen in een intensief programma, zodat je tijdens het programma alle focus op je mensen en hun ontwikkeling kunt leggen

RELATIEF SIMPELE HANDVATTEN MET TASTBAAR RESULTAAT


DICK DE BROUWER
"Cultuur aanpakken is heel moeilijk, het is een groots ding en hoe maak je dat heel tastbaar? De gedragaanpak is eenvoudig met het goede gesprek als 'dit zie ik en dit verwacht ik van je'. Deze hebben mij geholpen om in het dagelijkse overleg aan de slag te gaan. Met resultaat."

 

 

WAT JE GAAT LEREN IN DIT PROGRAMMA

Dit programma bestaat uit 4 modules, elk met 5 lessen. 

Alle lessen omvatten video's, audio's, transcripties en handige werkboeken met templates, voorbeelden, checklisten en scripts.

MODULE -  LEIDERSCHAP MINDSET  

In deze module leer je je mindset upgraden, zodat je jouw invloed vergroot en jouw mensen gaan doen wat past op de koers. Je gaat niet alleen leren hoe je deze mindset krijgt maar ook patronen ontdekken en patronen ombuigen die jullie op dit moment belemmeren. 

Stel je voor dat je met groot gemak invloed kunt uitoefenen en belemmerende patronen kunt doorbreken. Dan gaan mensen als vanzelf commitment geven op jouw plannen. 

Heel precies ga je het volgende leren:

LES 1 - JOUW POSITIE ALS LEIDER
In deze les leer je 3 posities als leidinggevende herkennen en in welke meest optimale verhouding voor jou gaat zorgen dat jij leider bent van de nieuwe koers  

LES 2 - DE MINDSET WAARMEE JE RESULTATEN BOEKT
In deze les leer je de mindset waarmee je duidelijkheid, betrokkenheid en een balans ceeert, waardoor de organisatie klaar staat om resultaten te boeken

LES 3 - 12 STRATEGIEËN VOOR INVLOED 
In deze les leer de je 12 strategieën en leer je ook wanneer je deze wel en niet kunt toepassen

LES 4 - BETROKKENHEID OP HET HOOGSTE NIVEAU
Hier leer je hoe je de verschillende nvieaus van betrokkenheid herkent, wat jouw eigen niveau is en wat je kunt doen om op een hoger niveau te komen

LES 5 - PATRONEN DOORBREKEN
In deze laatste les leer je patronen herkennen, wat je kunt doen om deze te doorbreken om zo succes te vergroten. Tip: het gaat om overtuigingen ombuigen 

MODULE - GEDRAG  

In deze module leer je hoe je gedrag kunt specifieren en ontwikkelen op de meest eenvoudige en vooral motiverende manier. Hoe geweldig zou het zijn als jouw mensen vanuit zichzelf zich committeren en gaan doen wat past bij de koers.

Een inkijkje in wat je gaat leren:

LES 1 - HOE JIJ JOUW AANPAK SUPER EFFECTIEF MAAKT 
In deze les leer je de stappen om jouw aanpak super effectief te maken en vooral 4 keer effectiever dan je tot nu toe gedaan hebt 

LES 2 - HOE JE GEDRAG PINPOINT EN MEETBAAR MAAKT
In deze les leer je hoe je het (leiderschap)gedrag afleidt en zodanig formuleert dat mensen erop aanhaken, zonder dat ze hun professie verliezen

LES 3 - HOE JE DE ROUTE OF NO ESCAPE INRICHT 
In deze les leer je de route of no escape en zorg jij ervoor hoe zowel het gedrag als het resultaat indicatoren voor succes worden 

LES 4 - DE KRACHT VAN FEEDFORWARD
Hier leer je hoe je feedforward kunt inzetten en wanneer je juist geen feedback moet geven, om zo de optimale motivatie te behouden

LES 5 - OPTIMAAL INZETTEN VAN TALENTEN
In deze laatste les leer je hoe je talenten en ster-rollen kunt inzetten om voorbeeld gedrag te krijgen, zodat de verandering nog makkelijker verloopt

 
MODULE - GEBORGD 

In de module GEBORGD krijgt je het complete systeem om nieuwe werkwijzen te borgen. Zodat resultaten niet terugvallen en mensen in het oude gedrag schieten. Je leert alles wat je nodig hebt om met jouw team waarmee jullie op de beste manier de resultaten borgen zonder tijdrovende controles en steekproeven. En waardoor je de resultaten die je in het programma haalt, als je het in euro's uitdrukt variërend van €15.000 – €150.000, elk jaar kunt incasseren.

Heel precies ga je het volgende leren:

LES 1 - HET ABC VOOR BORGING
In deze les leer je het ABC wat je voor elke nieuwe werkwijze of afspraak kunt inzetten, om te zorgen dat je grip houdt op resultaten

LES 2 - DE IDEALE OMGEVING VOOR BORGING 
In deze les leer je hoe je uitzoomt en zo ontdekt wat er nodig is in de context om nieuwe werkwijzen en uteindelijk ook werkplezier te borgen 

LES 3 - EFFECTIEVE TRIGGERS VOOR BORGING 
In deze les leer je welke mechanismen jou gaan helpen om resultaten en effecten vanzelf te herhalen

LES 4 - DE MEEST KRACHTIGE VERSTERKERS
In deze les leer je hele krachtige technieken om gedrag te versterken (of ongewenst gedrag af te zwakken). Ze kosten niet veel tijd en zijn uiterst effectief

LES 5 - DE KUNST VAN EEN GOEDE ROUTINE 
In deze laatste les leer je de routine opbouwen om te zorgen dat je steeds in gesprek blijft over de werkwijzen en afspraken 

MODULE - EXCELLENTE GESPREKKEN

In deze module ga je niet alleen leren het goede gesprek te voeren maar ook beïnvloeden op het allerhoogste niveau. Je leert hoe je met groot gemak en elegantie je verwachtingen deelt. En hoe je dit ook aan lastige medewerkers doet, die zich niet uitspreken of juist altijd het hoogste woord hebben. In deze module leer je alle vaardigheden, die je nodig hebt om dat samen te doen.

Je gaat het volgende leren:

LES 1 - HOE JIJ JOUW KOERS GLASHELDER FORMULEERT
In deze les leer je jouw koers zo te formuleren, dat er zowat als vanzelf geloof, begrip en bewustwording ontstaat 

LES 2 - WAT IEDER MENS NODIG HEEFT OM 'JA' TE ZEGGEN
In deze les leer je 5 sleutels voor wat je precies moet zeggen om draagvlak te krijgen

LES 3 - HOE JE HET GOEDE GESPREK VOERT OVER GEDRAG
In deze les leer je het exacte script wat je kunt inzetten, zodra je met je team in gesprek bent over gedrag

LES 4 - HOE JE OMGAAT MET BEZWAREN
Hier leer je wat je precies kunt zeggen (met scripts) als het team bezwaar heeft, zich niet openstelt of als enkelen de boventoon voeren zodat anderen niet aan bod komen. We gaan in op de meest voorkomende bezwaren zoals: 'ik heb geen tijd' of 'ik moet er nog even over nadenken' of 'er zijn eerst anderen nodig voordat ik wat kan doen'

LES 5 - COACHEN OP BELEMMERINGEN
In deze laatste les leer je wat er onder het water-oppervlakte afspeelt als iets iemand tegen houdt. Je brengt jouw medewerker over weerstanden heen en hij of zij wil jou volgen en vol overtuiging 'ja' tegen je zeggen

 

MAAR ER IS MEER

JE KRIJG TOEGANG TOT DE 4 ONLINE MODULES:

 • LEIDERSCHAP MINDSET 
 • GEDRAG
 • GEBORGD 
 • EXCELLENTE GESPREKKEN 

Deze 4 modules omvatten 5 videolessen elk, inclusief transcripties en bijbehorende stap-voor-stap templates zodat jij ze meteen in de praktijk kunt brengen.

Daarnaast is het belangrijk dat jij de stap zet in je leiderschap om nog meer invloed uit te oefenen op gedrag en resultaten, daarvoor nemen we de tijd om jouw leiderschap te ontwikkelen.

 

2x 1 DAG TRAINING  - MINDSET EN GEDRAG (TER WAARDE VAN €5000)

Een inspirerende en actieve training met als uitkomst het gewenste (leiderschap) gedrag en een eigen actieplan voor de komende 5 maanden waarmee jij en jouw collega's aan de slag gaan.

Dan ben ik er al jaren van overtuigd dat alleen (online) kennis en training niet het verschil gaan maken. Er support nodig is op het moment dat je het echt gaat doen.
En dan weet ik dat je tegen zaken oploopt. Dat je in verwarring raakt. Dat je in een dynamiek terecht komt, die je wilt veranderen. Maar niet weet welke beslissing je moet nemen of wat je moet doen op dat moment. Dat is de reden waarom ik coaching geeft op de volgende 3 manieren:

 

1X PER MAAND 1-OP-1 COACHING (30 min)

In deze coaching met Eveline neem je het actieplan en de module opdrachten door en leer je de fijne kneepjes van beïnvloeding en leiderschap mindset, helemaal toegespitst op jouw situatie.

 

1X PER MAAND GROEPSCOACHING (60 min)

Tijdens deze sessies kun je al je vragen over je aanpak stellen, en krijg je hulp bij bijvoorbeeld:

 • Welke keuzes je maakt in het concreet maken van gedrag
 • Hoe je doelen presenteert en welke aanleiding je gebruikt om er nu over te beginnen
 • Wat je doet als er eindeloze discussies in het team zijn waar maar geen besluiten over komen
 • Hoe je jezelf kunt positioneren als leider terwijl je dat voorheen niet gedaan hebt
 • Wat je kunt doen om de routine van borgen in te bakken
 • Etc.

 

2x DYNAMIEK OP LOCATIE (4 uur)

Gedurende het traject komt Eveline 2x op locatie om de dynamiek tussen jou en je team te observeren. Doel is het optimaliseren van je leiderschap, je aanpak als ook het samen praktisch maken van de routine voor borgen.

 

HEB JE BELANGSTELLING VOOR DIT TRAJECT?

 

Je kunt je opgeven voor een gesprek met ons. In dit gesprek, dat geheel vrijblijvend is, nemen we je mogelijkheden en kansen door om 100% eigenaarschap voor de koers te realiseren.

 

geef je op voor een gesprek