Ze doen niet wat de bedoeling is, wat nu?

Veranderingen zijn gaande in zowat elk bedrijf; een omwenteling van een aanbod- naar een vraaggericht werken, klanten centraal stellen en meer verantwoordelijkheid pakken. Dergelijke veranderingen van gedrag vragen om een degelijke aanpak. Wellicht denk je goed bezig te zijn, terwijl jouw mensen nog steeds niet doen wat de bedoeling is, wat nu? Nog meer overleggen? Waar wringt de schoen? Het antwoord is te vinden in KRACHT-knoppen om verandering van gedrag makkelijker te maken.

Al jouw initiatieven, zelfs als ze economisch gerechtvaardigd zijn, vallen of staan bij de vraag hoe mensen nieuwe denkbeelden en gedrag ontwikkelen. Want als mensen het oude blijven denken en doen, dan is jouw initiatief niet meer dan een work make-over, bedoeld om alleen een opgeruimd gevoel te geven.  Vergelijkbaar met een home make-overs waarbij je de muren schildert en de boel opfrist.

Op de zogeheten zeepkist staan, je verhaal afsteken en uitleggen wat je wilt, heeft vaak weinig effect. Want na zo’n uitleg hebben je mensen nauwelijks vragen of reacties. De dag daarop is alles nog zoals het was, niemand doet B of denkt aan B. Terwijl jij denk dat je  mensen toch prima hebben begrepen waar het over gaat. Als je niet oppast loop je ver op de troepen vooruit.

Wellicht denk je dat je mensen niet willen, per definitie mopperen, lastig zijn of gewoon te oud zijn om te veranderen. Hierdoor ontstaat misschien je neiging om steeds dwingender de verandering op te leggen. Terwijl juist eigen initiatief, meer verantwoordelijkheidsgevoel en klantgerichter optreden de bedoeling is.

Mensen hebben wel goede intenties, maar hun gewoonten houdt hen tegen om het anders te doen. Bijna al het gedrag is automatisch en verandert niet met een uitleg dat B toch veel beter is dan A.

Daarom is een andere aanpak nodig, de aanpak met KRACHT. Waardoor mensen wel doen wat de bedoeling is. KRACHT is een acroniem voor 6 knoppen die  slim gebruik maken van de werking van het brein waardoor je veel meer invloed hebt op verandering.

Neem bijvoorbeeld de Kleine stappen, de eerste KRACHT-knop. Wat is de eerste kleine stap op weg van A naar B? Start met wat mensen al weten en kunnen op het vlak van klanten centraal stellen. Gebruik bestaande afspraken met klanten en zoek wat nodig is om deze met één kleine stap te verbeteren.

Wil je meer weten over KRACHT en slim gebruik maken van de werking van het brein? Wil je een prachtverhaal horen van Heras Hekwerk over innoveren? Lees dan het managementboek  ‘En doet het zeer? 7 prachtverhalen over krachtig leiderschap’. Met als bonus de 6 KRACHT-knoppen.

Geef een reactie

Nieuw managementboek

Boek En doet het zeer?