De beste grip op de jungle van verandering

Eén van de grootste obstakels bij veranderingen, een heel hardnekkig probleem, is dat managers en veranderaars niet goed opvolgen welk effect hun beslissingen en acties hebben. Ze gaan er meestal van uit dat alle feedback die ze nodig hebben, via de reguliere kanalen komt. Ze geloven dat in management vergaderingen op de vraag ‘hoe gaat het?’ een volledig beeld komt van de werkelijkheid. Dat is zelden het geval, de jungle van verandering wijst echt anders uit.

Wat maakt dat formele communicatie onvoldoende is om echt grip te krijgen op de jungle van verandering? De belangrijkste oorzaak is dat we alleen horen wat we willen horen. Dagelijks krijgen we een stortvloed aan nieuwe informatie over ons heen. Dat terwijl ons leven toch al zo druk en overvol is en we dus geen tijd hebben om alles tot ons te nemen. Dit heeft tot gevolg dat ons lichaam een verdedigingsmechaniek in werking stelt, die alle informatie om ons heen filtert.

Filteren van informatie gebeurt volledig onbewust. Dat mechaniek heeft de natuurlijke neiging om alleen die informatie tot ons te laten doordringen, die aansluiten bij onze bestaande gedachten, denkbeelden en opvattingen. Alle andere informatie ontvangen we misschien nog wel, maar dringt niet tot ons door en vervliegt in het niets. In het kort: we horen alleen dat wat we willen horen.

Dat geldt niet alleen voor jou als (verander)manager, maar ook voor de mensen die informatie verstrekken aan jou. Als jouw informatiebronnen niet de direct betrokkenen zijn, dan ontstaat er het bekende ‘door-fluister spelletje’. Zij filteren de informatie die jij op jouw beurt ook weer filtert. Dikke kans dat je

Omdat mensen informatie filteren, is hun antwoord altijd vervormd. Om die reden is het bijna een ‘must’ om met extra informatielijnen te werken. Hiervoor zijn 2 manieren:

Extra informatielijn 1: Begeef je zelf in de jungle van de praktijk. Neem regelmatig deel aan dagdagelijkse bezigheden. Werkvloeren noemt een klant van mij dat. Bekijk de ochtend overleggen en luister vooral tussen de regels door naar waar over gesproken wordt. Waar is de groep mee bezig, welke zaken worden er besproken. En vooral: wat komt er niet op tafel? Deze informatie helpt jou om je acties bij te stellen.

Extra informatielijn 2: Organiseer feedbackgroepen. Dat is een groep die een dwarsdoorsnede van de organisatie vertegenwoordigt. Die de taak heeft om geluiden uit de organisatie op te vangen en rechtstreeks door te geven aan jou als verandermanager. Een dergelijke aanpak heeft wel wat voeten in aarde, is mijn ervaring. Het is niet alleen zaak om de feedbackgroep helder te positioneren (als informatiebron, niet als bespieder of verkapte besluitvormer) maar ook om alleen de werkvloer uit te nodigen. Een beetje passeren van de formele lijn dus. Dat kan in sommige organisaties wel wat voeten in aarde hebben.

Deze nieuwe informatielijnen zullen in het begin wat onwennig aanvoelen voor beide partijen. Jij zult de inhoud los moeten laten en de deelnemers zullen moeten wennen aan jouw aanwezigheid. Het is mijn ervaring dat feedbackgroepen meerdere malen bij elkaar moeten komen, voordat er ‘echte informatie’ naar boven komt en deelnemers ‘los’ gaan omdat ze het vertrouwen hebben dat het wat oplevert.

Last-nut-not-least: deze informatielijnen bieden jou een enorme kans in het hier-en-nu te beïnvloeden. Niet door het zenden van je standaard verhaal of afspreken van acties, maar jezelf te verbinden met  zorgen en vragen vanuit de jungle. Zo ontstaat een nieuwe gezamenlijke nieuwe jungle. Wat leidt tot inzichten waar je van tevoren niet over had kunnen dromen.

PS. Wil je hulp bij grip op de jungle van verandering, meld je dan aan voor het programma TeamSucces. Dit is een perfectie opstap om in 100 dagen een doorbraak te realiseren in jouw team.

Geef een reactie

Nieuw managementboek

Boek En doet het zeer?