GEDEELD LEIDERSCHAP
HALFJAAR PROGRAMMA 

 

 • Activeer 100% inzet en verantwoordelijkheid van je team
 • Zorg dat afspraken simpelweg nagekomen gaan worden
 • Krijg een constante stroom aan verbeterideeën vanuit je team
 • Vergroot minimaal 10% resultaat in 6 maanden
 • Creëer een positieve bedrijfscultuur met betrokkenheid en samenwerking  

 

BEN JE TOE AAN 100% INZET EN VERBETERIDEEEN VANUIT JE TEAM?

 

Voor veel leidinggevenden betekent leiding geven HEEL hard werken en VEEL gedoe. Je team haalt nog niet de afspraken en resultaten, die gewenst zijn en dit leidt tot onrust bij andere afdelingen en management. Ook worden de eisen aan je team steeds hoger en zijn er conflicten en frustraties over samenwerking tussen de teamleden. Jouw teamleden komen nog net vanzelf met allerlei ideeen. 

Het GEDEELD LEIDERSCHAP halfjaar programma is erop gericht je hierbij te helpen. Het helpt je om met je team meer te presteren in de helft van de tijd. Zodat je met weinig moeite veel meer tijd hebt voor nieuwe projecten en extra uitdagingen. Hiermee schep je de mogelijkheid om je team bij je collega's en het hoger management goed op de kaart te zetten.

WAT LEER JE IN 6 MAANDEN?

 

 

 • Hoe je leiderschap deelt en hiermee een verandering in verantwoordelijkheden nemen tot stand brengt met 80% meer effect
 • Hoe je met deze aanpak dus in korte tijd minimaal 10% kunt verbeteren in afspraken nakomen en resultaten halen 
 • Hoe je de maximale inzet van je team kunt borgen met enkele simpele gesprekshandvatten
 • Hoe je dit allemaal kunt doen in een intensief programma zodat je alle tijd aan je team kunt besteden

Het programma bestaat uit 2 modules:

 

MODULE 1 - DELEN VAN JE LEIDERSCHAP

 

MODULE 2 - EXCELLENTE BEÏNVLOEDINGS-VAARDIGHEDEN

LES 1 - JE LEIDERSCHAP MIND UPGRADEN

In deze les leer je hoe je de mindset krijgt om een leider te zijn, die met succes verantwoordelijkheid deelt (zonder los te laten) en weet hoe hij/zij het team kan verbinden aan maximale inzet.
LES 1 - WAT TEAMS NODIG HEBBEN OP 'JA' TE ZEGGEN OP AFSPRAKEN

In deze les leer je de 5 sleutels voor wat je precies moet zeggen in een team gesprek om akkoord op afspraken te laten ontstaan.

LES 2 - JE BEINVLOEDINGSSTRATEGIEEN AANSCHERPEN

In deze les leer je welke 15 beïnvloeding strategieën er zijn en leer je in welke situatie je ze kunt toepassen.

LES 2 - HOE JE TERUGKOPPELING GEEFT OP GEDRAG (SCRIPT)

In deze les leer je de exacte stappen om - zelfs bij nalaten of onderpresteren - een gesprek te hebben waar medewerkers zelfs blij van worden. Ook leer je het verschil tussen feedback en feedforward.
LES 3 - DE SLEUTEL INZET EN BIJDRAGE(N) BEPALEN

In deze les leer je hoe je de vanuit organisatie doelen en functiebeschrijvingen de sleutel inzet en bijdrage aan continue verbetering kan afleiden en hoe je deze zo concreet beschrijft dat jouw team erop aanhaakt. Ook leer je te achterhalen hoe vaak deze inzet en bijdrage nu al voorkomt.
LES 3 - HOE JE OMGAAT MET DYNAMIEKEN

In deze les leer je verschillende dynamieken en wat je moet zeggen (met precieze scripts) als medewerkers bezwaren hebben, zich niet open stellen of enkelen de boventoon voeren zodat anderen zo niet aan bod komen. Deze ingrepen zijn uiterst effectief om een continue stroom van nieuwe ideeën te laten ontstaan
LES 4 - JE AANPAK OPZETTEN

In deze les leer je een gedragsaanpak die voor 80% meer effect zorgt, dan je nu realiseert. Je leert welke triggers van gedrag jouw team of medewerker laat bijdragen en je leert ook hoe je kunt zorgen dat deze bijdrage zich herhaalt.
LES 4 - COACHEN OP BELEMMERINGEN

In deze les leer je wat zich onder het wateroppervlakte afspeelt en leer je op een dieper niveau medewerkers het vertrouwen te geven om je te volgen, zodat jij kunt leiden vanuit jouw gedeeld leiderschap.
LES 5 - DE MEEST KRACHTIGE TOOL OM GEDRAG TE VERSTERKEN

In deze les leer je 3 manieren om gewenst gedrag te versterken of ongewenst gedrag af te zwakken. Ook ontdek jij hoe ze op jouw team zijn toe te passen, zodat jij de inzet en verantwoordelijkheid van je team kan verdubbelen.
LES 5 - HOE JE INZET EN VERANTWOORDELIJKHEID KUNT BORGEN

In deze les leer je hoe inzet en verantwoordelijkheid kunt borgen in diverse routines, als medewerkers ontdekt hebben hoe ze deze kunnen leveren, je leert de routines opbouwen en helemaal passend te maken op jouw situatie.

 


Image

"RELATIEF SIMPELE HANDVATTEN MET TASTBAAR RESULTAAT" 

 

 DICK DE BROUWER

"Cultuur en gedrag aanpak is heel moeilijk, het is een groots ding en hoe maak je dat heel tastbaar?

De gedragsaanpak en eenvoudig met 'dit zie ik en dit verwacht ik van je" en nog andere relatief simpele handvatten, hebben mij geholpen om in het dagelijkse overleg hiermee praktisch aan de slag te gaan.

Met resultaat"  

 

UITGANGSPUNTEN VAN HET TRAJECT

 

 

Op basis van jarenlange kennis en ervaring hebben wij een programma voor gedeeld leiderschap opgezet dat bijzonder effectief is. 

De uitgangspunten van dit programma zijn: 

 • We creëren een gemeenschappelijke taal wat leidt tot een consistente gedragsaanpak in de organisatie 
 • Met deze aanpak richten we ons op het verhogen van betrokkenheid en intrinsieke motivatie bij medewerkers met een constane stroom aan ideeen als gevolg
 • We werken vanuit transparantie en vertrouwen, de basis van gedeeld leiderschap 
 • Leiderschap- en resutlaatontwikkeling gaan hand in hand; het traject levert zo snel resultaat
 • We leren met en van elkaar. Over de as van gedeeld leiderschap werken we ook aan teamontwikkeling en samenwerking  
 • Het programma levert een leiderschapsprofiel op wat gedragen wordt door de verschillende betrokken leiders.

Het traject richten we in volgens het 70-20-10 principe. 10 % is gericht op overdracht van kennis. 20 % op intervisie en coaching en 70% op het toepassen in de praktijk.

OPBOUW VAN HET TRAJECT

 

DE 2 MODULES MET DE ONLINE LESSEN:

 • Module 1: DELEN VAN JE LEIDERSCHAP
 • Module 2: EXCELLENTE BEINVLOEDINGSVAARDIGHEDEN 

Deze 2 modules omvatten 5 videolessen elk, inclusief transcripties en bijbehorende stap-voor-stap templates zodat jij ze meteen in de praktijk kunt brengen. 

TWEEDAAGSE LEIDERSCHAP TRAINING (TER WAARDE VAN €7000)

Een inspirerende en actieve training met als uitkomst inzage in het gedeeld-leiderschapsprofiel en een eigen actieplan voor de komende 6 maanden.

1X PER MAAND MASTERMINDS MET EVELINE 

1 keer per maand (6 keer totaal) masterminds onder leiding van leaderschapscoach Eveline. Stel al je vragen en deel je ervaringen met andere leiders om snelle vooruitgang te bereiken.

1X PER MAAND PERSONAL COACHING MET EVELINE

In deze coaching met Eveline neem je het actieplan en de module opdrachten door en leer je de fijne kneepjes van beïnvloeding en gedeeld leiderschap mindset, helemaal toegespitst op jouw situatie.

6 x DYNAMIEK OP LOCATIE

Elke maand komt Eveline op locatie om de dynamiek in de teams te observeren. Doel is het optimaliseren van je beïnvloedingaanpak en van het delen van je leiderschap. 

 

HEB JE BELANGSTELLING VOOR DIT TRAJECT?


Je kunt je opgeven voor een gesprek met ons. In dit gesprek, dat geheel vrijblijvend is, nemen we je mogelijkheden en kansen door om 100% inzet en verantwoordelijkheid in je team te realiseren.

 

geef je op voor een gesprek